Rotator cuff repair (schouderpees hechten)

Home 9 Schouder operaties 9 Rotator cuff repair (schouderpees hechten)

Laatste update: 1 mei 2024

Geschreven door Bauke Kooistra, orthopedisch chirurg

Inleiding

Heb je een scheur in een schouderpees (cuff ruptuur)? Soms wordt een operatie aangeraden om de pees weer te herstellen. Zo’n operatie heet een cuffrepair. Letterlijk vertaald: het repareren van een schouderpees.

Mijn ervaring is dat dit dan veel vragen oproept bij mensen. Vooral vragen over het herstel. Maar ook vragen over hoe de operatie gaat.

Op deze pagina vindt u begrijpelijke informatie over een cuffrepair en het herstel erna. Hieronder vindt u alvast een overzicht van alle informatie in de vorm van een infographic.

infographic over cuff repair operatie van de schouder

Wat is een cuff repair operatie?

Een cuff repair is een operatie waarbij we een gescheurde pees (of pezen) van de rotator cuff weer op de schouderkop vasthechten. We repareren dus een of meerdere schouderpezen. Het is een van de meest uitgevoerde schouderoperaties.

Deze operatie een behandeloptie als u een scheur in 1 of meer rotator cuff pezen van de schouder heeft.

figuur van een gescheurde rotator cuff pees die weer op de schouderkop is teruggehecht (cuffrepair)
Tijdens de operatie zetten we een of meer ‘pluggen’ (botankers) met hechtdraden eraan, in de schouderkop. Met die hechtdraden zetten we de gescheurde pees weer vast op de schouderkop.

Vaak kan dit via een ‘kijkoperatie’. Met een camera en instrumenten werken we via kleine sneetjes in de schouder. Nou vraagt u zich misschien af of we alleen maar kijken tijdens de kijkoperatie. Nee, we doen dus ook echt iets!

De operatie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en is onder (lichte) narcose. Vlak voor de narcose krijgt u ook nog een prik (zenuwblokkade) van de schouder. De zenuwblokkade zorgt ervoor dat u ongeveer 24 uur geen pijn heeft. We doen de operatie eigenlijk altijd in dagbehandeling.

Veel mensen zien niet echt op tegen de operatie. Maar wel op tegen de herstelperiode. Vooral omdat je 6 weken na de operatie een mitella moet dragen. Dat moet om de pees rustig te kunnen laten genezen aan de schouderkop. Leuk is dat natuurlijk niet. Toch kun je een aantal dagelijkse dingen wel gewoon doen. Zoals aan- en uitkleden, douchen, en werken achter een bureau.

Heb ik een cuff repair nodig?

Een cuffrepair, en vooral het natraject, is dus niet niks. Daarom kijken we altijd goed of een operatie wel écht beter is dan niet opereren.

Dat verschilt heel erg van geval tot geval. Dat komt omdat er heel veel soorten scheuren zijn in de rotator cuff pezen. Namelijk:

 • hele pees afgescheurd of ‘maar’ een deel
 • inscheuringen en afscheuringen
 • scheuren door een trauma (ongeval) of door slijtage van de pees
 • scheuren van pezen die heel rafelig en zwak zijn, en scheuren in sterke, stevige pezen
 • scheuren die klachten geven en scheuren die (ja, je leest het goed) géén klachten geven
 • gescheurde pezen die zich al hebben teruggetrokken en gescheurde pezen die nog dicht bij de schouderkop liggen. Zie de plaatjes hieronder.
Cuffruptuur schouder

Er is 1 pees helemaal afgescheurd. Maar de pees ligt nog dicht bij het bot waar hij hoort aan te hechten.

Cuffruptuur teruggetrokken pees schouder

Dezelfde scheur. Maar hier heeft de pees zich al behoorlijk teruggetrokken.

Een cuff ruptuur is dus een nogal breed begrip. De ene scheur is de andere niet.

Rotator cuff scheuren komen veel voor, maar meestal zijn dit ‘gunstige’ scheuren. Daarbij herstellen de klachten vaak zonder operatie. Maar soms adviseren we wel een operatie. Hieronder vindt u een overzicht van redenen om wel en om niet te opereren. Belangrijk om te weten: deze redenen zijn niet ‘zwart-wit’.

Waarom wél opereren?

Redenen om eerder voor een cuffrepair te kiezen kunnen zijn:

 • Degene met de scheur is actief en heeft last van krachtsverlies bij het heffen van de schouder.
 • Grote scheur. Dat wil zeggen, de hele pees is afgescheurd. Of er zijn zelfs 2, 3 of 4 rotator cuff pezen afgescheurd. Zie de afbeeldingen hieronder.
 • De scheur is ontstaan door een ongeval (traumatische cuffruptuur).
 • Bij een ‘slijtagescheur’: andere behandelingen hebben niet geholpen.
 • Op echo of MRI onderzoek lijkt de gescheurde pees nog stevig te zijn.
Grote cuffruptuur schouder

Grote scheur van 3 rotator cuff pezen.

Wat zijn redenen om niet te opereren?

In veel gevallen heeft een operatie geen of weinig extra waarde. Namelijk als:

 • De gescheurde pees niet stevig Dan scheurt de operatiehechting namelijk in de loop van de tijd weer uit. Dat is vaker zo bij:
  • ‘Oudere’ mensen. Hoe ouder, hoe meer kans op uitscheuren. Vooral boven de 70 jaar (bron). Maar er is geen ‘harde’ leeftijdsgrens.
  • Scheuren die al langer (maanden tot jaren) bestaan.
 • De gescheurde pees zich al ver heeft teruggetrokken en stug is geworden. Dan kunnen we de pees niet meer terugbrengen op de schouderkop.
 • Het om een slijtagescheur Omdat andere behandelingen (met name fysiotherapie) dan vaak ook goed werken (bron). En de kans dat de pees in de loop van de tijd steeds verder scheurt, is niet groot (bron). Mochten de andere behandelingen niet goed werken, dan overwegen we soms alsnog een operatie.
 • Er al slijtage (artrose) van het schoudergewricht is. Dit kun je op een röntgenfoto zien.
 • De scheur geen of bijna geen klachten geeft (dus geen pijn en geen zwakte)

U rookt. Roken zorgt ervoor dat de pees niet goed kan genezen aan de schouderkop. Waardoor de pees dus niet vastgroeit na een operatie (bron).  

Andere behandelingen dan een operatie

De meeste mensen met een cuff scheur opereren we dus niet. Vooral omdat een behandeling zonder operatie in veel gevallen ook goed werkt.

Voor uitgebreide informatie hierover, zie deze pagina.

Wat zijn de ervaringen na een cuffrepair?

Voor het gemak maak ik onderscheid tussen korte-termijn (eerste 3 maanden na operatie) en lange-termijn (na 3 maanden) ervaringen.

Wat ik merk is dat de korte-termijn ervaringen (eerste 3 maanden na een cuffrepair) zijn:

 • Eerste dag: geen pijn, wegens de nog werkende zenuwblokkade.
 • Eerste 2 tot 4 weken na operatie: pijn. Dit valt mensen vaak tegen.
 • Vanaf 8 tot 10 weken na operatie kunnen mensen weer autorijden en fietsen.
 • Hervatten van werk: hangt erg af van het type werk. Bij een bureaubaan kan dit vaak binnen 2 weken. Bij een fysieke, bovenhandse baan soms pas na 3 maanden, of nog langer.
 • 3 maanden na de operatie: de meeste pijn is verdwenen. En mensen kunnen de arm tot ongeveer schouderhoogte heffen.

De lange-termijn ervaringen zijn vaak:

 • 6 maanden na de operatie: nog minder pijn. En het heffen van de arm gaat al tot ruim boven schouderhoogte. Vanaf nu mag je ook weer bovenhands kracht zetten met de arm.
 • 1 jaar na de operatie: eindresultaat is bereikt (bron). De meeste mensen zijn tevreden met het eindresultaat na een cuff repair. Ongeveer 9 van de 10 mensen (bron).
 • Op de zeer lange termijn (10 jaar na operatie) blijft dit resultaat behouden. Vergeleken met een behandeling zonder operatie, houden mensen na een operatie meer kracht in de schouder (bron).

Sommige mensen zijn toch niet tevreden: ze ervaren nog steeds pijn of zwakte in de arm. Dat komt dan vaak omdat de pees niet is vastgegroeid op de schouderkop. Je hebt meer kans om niet tevreden te zijn met het resultaat als:

 • Je rookt (bron)
 • De pees niet volledig te repareren is tijdens de operatie (bron)
 • Er een arbeidsongeschiktheid traject loopt (bron)

Mogelijke complicaties

De complicaties die kunnen optreden na een cuffrepair zijn:

 

 • Niet genezen van de gehechte pees (zogenaamde ‘re-ruptuur’). De pees scheurt dan opnieuw af. Dat gebeurt bij ongeveer 15 van de 100 mensen (bron). Het gebeurt dan vaak in de eerste maanden na de operatie. Dit kan voor blijvende pijn en zwakte zorgen.
 • Stijfheid van de schouder, ook wel frozen shoulder. Dit is tijdelijk. Het komt voor bij ongeveer 2 op de 100 mensen (bron). Dit zorgt wel voor een vertraging in de revalidatie. Maar het gaat ook vaak binnen enkele maanden weer over. Dus het eindresultaat van de operatie heeft er vaak niet onder te lijden.
 • Infectie van de schouder. De kans hierop is kleiner dan 1 op de 100 (bron). Vaak is dan een nieuwe operatie nodig om de schouder schoon te spoelen. En naderhand is behandeling met antibiotica nodig. De kans op een infectie is hoger bij rokers en mensen met diabetes.
 • Zenuwuitval. Dit komt voor bij 1 op de 100 mensen. Meestal gaat het om een tijdelijke uitval (bron), dus is hier geen behandeling voor nodig.

Onderzoeken voor de operatie

Als ik het vermoeden heb op een cuff scheur, doen we altijd een paar onderzoeken:

 • Een rontgenfoto
 • Een echo
 • Soms een MRI scan

Op de röntgenfoto kunnen we zien of er slijtage van de schouderbotten is. Maar op een röntgenfoto zie je geen pezen.

Om een rotator cuff peesscheur vast te stellen, is een echografie of een MRI scan nodig. Eigenlijk is een echo even goed als een MRI in het kunnen zien van een scheur.

Tijdens mijn spreekuur maak ik altijd zelf direct een echo. Dan is er meteen een diagnose. Soms doen we daarna toch ook nog een MRI scan.

Op deze onderzoeken kunnen we zien:

 • Of er een cuff scheur is
 • Hoe groot de scheur is
 • Hoe ver de gescheurde pees zich heeft teruggetrokken
 • Of de pees nog dik en sterk is, of al dun en ‘slap’.

Als we eenmaal samen hebben besloten om over te gaan tot een operatie, hoeven er geen andere onderzoeken meer te gebeuren.

Voor de operatie

Het traject vóór een cuff repair is meestal niet ingewikkeld. Maar hier toch een aantal praktische tips.

Voorbereidingen thuis

 • Haal de pijnstillers vast op bij uw apotheek. Hiervan krijgt u op het spreekuur een recent mee. De pijnstillers neemt u pas na de operatie. Maar dan heeft u ze wel vast in huis.
 • Zoek een fysiotherapeut met ervaring in revalidatie na schouderoperaties. Maak alvast een afspraak voor in de week na de operatie.
 • Oefen met uw fysiotherapeut alvast een keer hoe u zich aan- en uitkleedt, zonder dat u de arm optilt. Want dat mag u dus na de operatie ook 6 weken niet. Oefen ook ‘droog’ hoe je zou douchen zonder de arm op te tillen.
 • Maak ook alvast een eerste afspraak met uw fysiotherapeut voor in de eerste week na de operatie.
 • Stop op tijd met bloedverdunners, als u die gebruikt.
 • De operatie gebeurt in dagbehandeling. Zorg dat iemand u kan brengen en aan het einde van de middag weer kan ophalen.

Opname

U wordt de dag van de operatie opgenomen op de verpleegafdeling. Kom nuchter, dat wil zeggen dat u in de ochtend niet eet en drinkt. U hoeft geen mitella mee te nemen.

Verdoving voor de operatie

Op de voorbereidingskamer krijgt u een zenuwblokkade van de anesthesioloog. Dat is een prik in de schouder. Daarmee worden de zenuwen naar de schouder en arm verdoofd. De prik werkt al na een paar minuten. Het voordeel van deze ‘plaatselijke’ verdoving is dat u minder narcosemiddelen nodig heeft tijdens de operatie. En dat u naderhand een tijd (8 uur tot soms 3 dagen) geen of minder schouderpijn heeft.

Tijdens de operatie

Verdoving tijdens de operatie

Als u op de operatiekamer bent, krijgt u narcose. Dit is wel een lichte narcose. Want de meeste pijnstilling heeft u door de zenuwblokkade.

Hoe gaat een cuff repair operatie?

Tegenwoordig gebeurt een cuff repair vrijwel altijd via een ‘kijkoperatie’ (artroscopie). Vroeger gebeurde het altijd met een snee.

Het voordeel van een kijkoperatie is vooral dat je met een kleine camera in alle hoeken en gaten van de schouder kan komen. Dus je kunt eigenlijk alle schouderproblemen tijdens dezelfde operatie behandelen. 

Een cuff repair gaat meestal zo:

 • Met een camera gaan we via de achterkant in het schoudergewricht. We pompen de schouder vol met steriel water. Zo krijgen we een ‘aquariumview’.
 • We bekijken of er pezen zijn gescheurd. We kunnen altijd de rotator cuff pezen en de lange bicepspees zien.

Stel, er is inderdaad 1 of meer rotator cuff pezen gescheurd. Dan kijken we of we die pees nog kunnen terugbrengen naar de plek waar hij normaal gesproken aanhecht. Dat is op de zijkant van de schouderkop. Dit doen we door met een tang de pees naar de schouderkop te trekken. Soms is de pees helaas zo stug, dat hij niet meer is terug te hechten op de schouderkop.

stap 1 van een cuffrepair is dat we met een tang voelen of de gescheurde pees nog elastisch genoeg is om terug te hechten op de schouderkop
 • Als de pees weer naar de schouderkop kan, dan gaan we eerst het schouderkop bot én de gescheurde pees ruw maken. Dat doen we met een soort freesje. Dit is nodig om de pees en het bot weer aan elkaar te laten groeien.
tijdens een cuffrepair maken we het bot van de aanhechtingsplek van de gescheurde pees weer ruw. Zodat de pees goed kan vastgroeien.
 • Dan brengen we 1 of meer ‘bot-ankers’ in de schouderkop. Je kunt zo’n anker vergelijken met een plug in de muur. In zo’n anker zitten 1 of meer stevige hechtdraden.
 • De hechtdraden prikken we door de gescheurde pees.
Tijdens een cuffrepair zetten we botpluggen in het bot van de schouderkop. Daaruit komen hechtdraden. Die hechtingen prikken we door de gescheurde schouderpees.
 • Nu leggen we knopen in de hechtdraden. Daardoor komt het uiteinde van de gescheurde pees weer op het bot van de schouderkop te liggen.
figuur van een gescheurde rotator cuff pees die weer op de schouderkop is teruggehecht (cuffrepair)
 • We hechten de huidwondjes (meestal zijn dat er 4 of 5).
 • We doen een groot verband op de schouder. Dat vangt al het vocht op in de dagen na de operatie.

De operatie duurt meestal 1 uur. Maar het kan ook langer duren, als er meerdere pezen zijn gescheurd.

Behandeling van een lange bicepspees scheur tijdens een cuffrepair

Soms zien we tijdens de cuffrepair operatie ook een scheur in de aanhechting van de lange bicepspees. Dat klinkt ernstig, maar dat is het niet. Want de lange bicepspees zorgt maar voor ongeveer 10% van de kracht van de bicepspees (bron).

Iedereen heeft namelijk nog een 2e, veel sterkere bicepspees rond de schouder: de korte bicepspees. En die korte bicepspees zorgt dus voor het overgrote deel van de kracht van de biceps. Met de korte bicepspees is gelukkig nooit iets aan de hand.

Een inscheuring van de lange bicepspees kan zorgen voor schouderpijn. In geval van een inscheuring van de lange bicepspees kunnen we tijdens de cuffrepair 2 dingen doen:

 • De lange bicepspees losmaken (‘tenotomie’). De spanning is dan van de pees af. Daardoor doet dit geen pijn meer.
 • Of de lange bicepspees losmaken en lager op de bovenarm weer vastmaken (‘tenodese’). Dat gebeurt vaak met een hechting aan een stukje metaal.

Meestal kiezen we voor de simpelste optie van de 2: de tenotomie. Dat komt omdat de resultaten na een tentomie en tenodese even goed zijn (bron). En een tenodese heeft een kans op extra complicaties.

Zie voor meer informatie hierover de aparte pagina over operaties van de lange bicepspees van de schouder.

Na de operatie

Veel mensen zien op tegen de weken na de operatie. Vooral omdat je nog maar weinig met de schouder mag. Op de nacontrole na 8 weken hoor ik vaak juist dat mensen dit niet heel vervelend vonden. Wat wel vaak is tegengevallen, is de napijn in de dagen na de operatie.

In dit gedeelte van de pagina vertellen we zoveel mogelijk over de periode na de operatie. Daarna volgt nog een apart deel over de hele revalidatie.

Verblijf in de kliniek

De cuffrepair is een dagbehandeling. Vanuit de uitslaapkamer gaat u terug naar de verpleegafdeling. Aan het einde van de middag kunt u vaak naar huis. U krijgt dan mee:

 • Een mitella (die heeft u al om).
 • Een verwijzing voor de fysiotherapeut.

Instructies voor thuis, op papier.

Pijnstillers

Als je naar het hele traject (operatie, revalidatie, etc.) kijkt, vinden mensen vaak 1 ding tegenvallen: de pijn na de operatie. De pijn komt doordat we de pluggen (bot-ankers) in het bot vastzetten.

Het is dus heel belangrijk om goed pijnstillers te nemen. En om er op tijd mee te beginnen. Op tijd betekent: meteen als u thuis bent na de operatie. Ook al heeft u dan nog geen pijn! 

Begin sowieso met:

 • Paracetamol 500 mg, 4 keer per dag 2 pillen
 • Langwerkende morfine (Oxycontin 10 mg): 2 keer per dag 1 pil
 • Als u toch nog teveel pijn heeft: neem dan hiernaast nog kortwerkende morfine (oxynorm 5 mg) tot 4 keer per dag 1 pil.

Begin je niet meteen na de operatie, dan bouw je geen spiegel op in je bloed. Als dan de zenuwblokkade uitwerkt (8 uur tot 3 dagen na de operatie) dan heb je ineens erg veel pijn. En die pijn gaat dan ook niet snel over als je dan pas met pijnstillers begint.

Bouw de pijnstillers weer af als je merkt dat je weinig pijn hebt. Stop eerst met de kortwerkende morfine, dan met de langwerkende morfine, dan met de paracetamol.

Hoe lang heb je pijn na een cuff repair?

Meestal enkele weken. Maar ik waarschuw mensen altijd van tevoren dat de pijn zal tegenvallen. De pijn komt doordat we tijdens de operatie 1 of meer botpluggen in de schouderkop zetten. Dat geeft dus een ‘botpijn’.

Na 2 weken is vaak de ergste pijn voorbij.

Schouder immobilizer (mitella)

Na de operatie word je wakker met de arm in een mitella (ook wel ‘immobilizer’). Er zit 1 band om de nek en 1 band achter de rug. Daardoor blijft de arm op de buik.

mitella schouderprothese

De mitella moet je 6 weken dag en nacht dragen. De mitella is zo belangrijk, omdat de gehechte pees rustig op de schouderkop moet blijven liggen. Want dan je lichaam de pees aan het bot doen genezen. De pees moet dus ook echt ingroeien in het bot.

Je mag de schouder dan dus niet ‘op eigen kracht’ bewegen.

Veel mensen vinden dit heel onhandig. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is niet zo dat je helemaal niks meer mag. Dit mag je nog wel:

 • De arm laten ‘bungelen’. Dit noem je een slingeroefening.
 • Met je niet-geopereerde arm de geopereerde arm wat omhoog tillen. Om je bijvoorbeeld onder de oksel te wassen.
 • Werken achter een laptop. De elleboog moet dan wel goed ondersteund worden door het bureau.
 • De elleboog, pols en vingers buigen en strekken.

Wanneer moet ik beginnen met fysiotherapie?

Begin het liefst in de dagen na de cuff repair met fysiotherapie. Je mag dus nog niet zo gek veel dingen doen. Maar het is toch heel nuttig om al naar de fysiotherapeut te gaan. Bijvoorbeeld om te oefenen met aan- en uitkleden met 1 arm. En om de lichte oefeningen al te doen.

Wat voor kleding kan ik het best dragen na de operatie?

Het makkelijkst is kleding die je niet over je hoofd hoeft te trekken. Dus een shirt met knoopjes. Of een vest met een rits.

Hechtingen verwijderen

Twee weken na de operatie moeten de hechtingen worden verwijderd. U (of een naaste) mag het zelf doen, maar bij de huisarts kan ook. Indien gewenst kan het natuurlijk ook in de kliniek. 

Je verwijdert de hechtingen zo:

 • trek de hechtdraad zachtjes omhoog.
 • knip met een schoon nagelschaartje de draad vlak onder het knoopje door

herhaal dit voor de andere wondjes.

Controleafspraken op de polikliniek

De eerste controleafspraak is 2 maanden na de operatie. Verwacht dan nog niet dat u de schouder weer hoog kunt heffen. De meeste mensen komen dan ongeveer tot schouderhoogte. 

De tweede controleafspraak is 6 maanden na de operatie. De meeste mensen kunnen de schouder dan weer vrij hoog (boven schouderhoogte) heffen.

Revalidatie na cuffrepair

Veel mensen zien op tegen de revalidatie na een cuff repair. Dat komt vooral omdat je de eerste 6 weken ‘niets’ mag. De arm zit dan namelijk in een mitella. Éen pluspunt: mensen met een bureaubaan kunnen al wel binnen 1 tot 2 weken werken achter een laptop.

Het is heel belangrijk om meteen na de operatie met gespecialiseerde schouderfysiotherapie te beginnen. Ook al mag je misschien nog niet zoveel. Want de begeleiding van een goede schoudertherapeut is veel waard.

Je kunt de revalidatie indelen in de volgende onderdelen:

 • Eerste 6 weken na de operatie: mitella, dag en nacht. Al wel lichte oefeningen toegestaan vaak.
 • Vanaf ongeveer 2 maanden na de operatie weer autorijden en fietsen.
 • Tot 3 maanden na de operatie: in het luchtledige, maar op eigen kracht, oefenen om de schouder steeds verder te bewegen.
 • Vanaf 6 maanden na de operatie: krachtoefeningen van de gerepareerde pees.

Leefregels na een cuffrepair

Je mag best veel ‘niet’ in de periode na een cuff repair. Dat komt omdat de gehechte pees nog moet genezen aan de schouderkop. En die genezing gaat maar langzaam: minimaal 6 maanden, en de eerste 6 weken zijn daarin het belangrijkst (bron).

Daarom mag je in de periode na een cuffrepair de schouder nog niet teveel belasten. Want als er teveel kracht op de gerepareerde pees komt, geneest die niet goed (bron).

Natuurlijk willen we dat de gerepareerde pees juist wél geneest! Daarom zijn er een aantal leefregels gedurende de eerste 6 maanden na een cuffrepair. Hieronder zijn de leefregels uitgelegd:

De arm bewegen in het dagelijks leven

In de eerste 6 weken mag je met de geopereerde schouder geen kracht zetten. Dus niet ‘op eigen kracht’ de arm heffen. Of opzij draaien. Je moet je geopereerde arm dus als een ‘dode arm’ zien.

Verder moet de palm van je hand altijd naar je lichaam zijn gericht. Ook als je de arm even uit de mitella hebt. Dit is namelijk (vaak) de houding waarbij er het minste spanning op de gehechte cuff pees/pezen komt.

Slapen na een cuffrepair

Comfortabel slapen kan een uitdaging zijn in de eerste 6 weken na de operatie. Want de mitella moet dag en nacht om. En de schouder kan nog behoorlijk pijnlijk zijn. 

Hier zijn tips om zo goed mogelijk te slapen na de cuffrepair:

 • Neem de pijnstillers zoals voorgeschreven, ook overdag.
 • Doe ijs op de schouder in het uur voordat u gaat slapen.
 • Lig ‘half’ op uw de zij die niet geopereerd is. Dus niet helemaal op de andere zij, maar ‘half’ dus. Het is een houding die tussen op de rug liggen en op de (niet-geopereerde) zij liggen zit. Doe 2 grote kussens in uw rug en 1 groot kussen voor uw buik. Zo ligt u stabiel in die houding.

Autorijden na een cuff repair

Ik adviseer mensen altijd om weer te gaan autorijden als ze weer controle hebben over de arm. Dus als ze de arm ook op eigen kracht weer kunnen heffen. Dat is meestal na 8 tot 10 weken.

Een recente studie vond dat mensen al 2 weken na de operatie veilig kunnen autorijden (bron). Maar ik vind dit persoonlijk te vroeg. Omdat je toch al zelf kracht moet zetten met de geopereerde arm. En dat mag juist in de eerste 6 weken na de operatie niet.

Fietsen na een cuff repair

Voor fietsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor autorijden. Begin er weer mee zodra je de schouder weer gecontroleerd en zelf kan bewegen. Dat is meestal na 8 tot 10 weken.

Werken na een cuff repair

Het is voor mensen belangrijk hoe snel ze weer kunnen werken. Vooral omdat de revalidatie na een cuffrepair toch zeker enkele maanden duurt.

Het hangt nogal van het type werk af, wanneer je er weer mee kan beginnen. Je kunt vaak al binnen een paar weken achter een computer werken. Desnoods met de arm in de mitella. Zolang je je schouder maar niet aanspant en je hand voor je buik op het bureau ligt.

Maar bij een beroep waarbij je bovenhands kracht moet zetten, is het een ander verhaal. We adviseren namelijk vaak om de eerste 6 maanden geen bovenhandse kracht te zetten. Daarmee bedoelen we: kracht zetten terwijl de elleboog het lichaam niet aanraakt. Onderhands (met de elleboog tegen het lichaam) kracht zetten mag al wel veel eerder: na 6 weken.

Het hervatten van werk gaat altijd in overleg met de bedrijfsarts.

Sporten na een cuff repair

De ene sport mag al vrij snel na de operatie, de andere sport pas na 6 maanden. Hier een overzicht van wanneer je weer met welke sport mag beginnen:

 • Denksport: direct na de operatie.
 • Hardlopen: 6 weken. Dit betekent niet dat dit ook na 6 weken meteen weer kán. Maar het mág wel.
 • Fietsen: 8 tot 10 weken.
 • Mountainbiken en wielrennen: na 6 maanden. Dit i.v.m. het risico op opnieuw afscheuren van de pees bij intensieve manoeuvres.
 • Zwemmen: na 6 maanden. Maar meestal duurt het wat langer voordat zwemmen echt weer kan. Gemiddeld namelijk 8 maanden (bron).
 • Bovenhandse sporten (zoals tennis en werpsporten): na 6 maanden. Maar in de praktijk lukt dit meestal na een klein jaar (bron).
 • Golf: na 6 maanden. Maar in de praktijk lukt het meestal na 1 jaar (bron).

 Met name bovenhands sporten is vaak een uitdaging na een cuffrepair (bron). Bij deze sporten wordt namelijk heel veel van de cuff pezen gevraagd. 

Conclusie

Een cuffrepair is een operatie waarbij we 1 of meer gescheurde schouderpezen (rotator cuff pezen) weer op de schouderkop vasthechten. Belangrijk bij deze operatie is:

 • Niet iedereen met een cuff scheur heeft profijt van een operatie. Mensen met een scheur door een ongeval vaak wel.
 • De operatie gebeurt onder narcose.
 • De pees moet na de operatie echt ingroeien in het bot. Dat duurt 6 maanden. De arm moet daarom de eerste 6 weken in een mitella.
 • Het hele herstel duurt ongeveer 1 jaar. Maar na ongeveer 2 tot 3 maanden kun je de dagelijkse dingen weer doen. Zoals autorijden.
 • 9 van de 10 mensen is tevreden met het resultaat na 1 jaar.
 • De kans op een complicatie is laag.

Veelgestelde vragen

Hoe pijnlijk is een cuff repair?

Het valt mensen vaak tegen dat ze veel pijn hebben in de eerste paar weken na de operatie. De pijn komt doordat we tijdens de operatie pluggen in het bot van de schouderkop zetten. Het valt vaak zo tegen, omdat mensen de eerste 24 uur na de operatie juist géén pijn hebben, door de plaatselijke verdoving (schouderblok).

Hoe lang moet de schouder rusten na een cuffrepair?

De arm moet 6 weken in een mitella. De gerepareerde pees moet namelijk op de schouderkop blijven liggen. Zodat de pees weer aan het bot kan groeien. Het hele ingroeiproces duurt ongeveer 6 maanden. Daarom mag je de eerste 6 maanden geen krachtoefeningen doen met die pees. Maar je mag de arm voor die tijd al wel heffen.

Hoe lang duurt een rotator cuff operatie?

De operatie duurt ongeveer 1 uur. Bij een kleine scheur is dat korter en bij een grote scheur is dat langer.

Hoe snel geneest een peesscheur van de schouder?

Dit duurt ongeveer 6 maanden. Het duurt zo lang, omdat er maar weinig bloed in een pees zit. Een gescheurde cuff pees kan alleen genezen door een operatie.